ورود
عضویت

0


قیف ته بسته

قیف ته بسته محصول شرکت سرو پیکر، جلوگیری از ترشحات، درجه یک و بسیار مقاوم

آشنایی بیشتر با محصول:

به منظور جلوگیری از ترشحاتی که در هنگام استفاده از توالت های فرنگی تاشو یا پلاستیکی واقع می شود، استفاده از قیف های پلاستیکی توصیه می شود. این قیف از جنس پلاستیک درجه یک و بسیار مقاوم می باشد. شما می توانید در راستای رعایت اصول بهداشتی،  پس از هر بار استفاده از قیف پلاستیکی، آن را شستشو دهید. استفاده از قیف پلاستیکی این امکان را به شما می دهد تا در موارد لزوم، قیف را از توالت فرنگی جدا کرده، توالت را جمع کنید.

محصولات مرتبط