ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

بالشت بارداری ویونا

ایجاد بهترین حالت برای گردش صحیح خون، کاهش میزان فشار وارد شده به جنین ورحم ، کاهش فشار واردشده به ستون مهره ها، کاهش درد در ناحیه کمر و باز بودن مجرای تنفس و کاهش خروپف، تغذیه بهتر جنین، جلوگیری از سایش زانوها به یکدیگر، جلوگیری ازدرد نواحی زانو، شکم ، ک

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
بالشت بارداری ویونا

بالشت بارداری درمان پژوه

158,000 تومان

بالشت آنتی رفلاکس نوزاد ویونا

320,000

288,000 تومان

بالشت شیردهی ویونا

147,000 تومان

محصولات پیشنهادی