ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف
15 نکته اساسی برای اندازه گیری فشارخون
مرداد 17

15 نکته اساسی برای اندازه گیری فشارخون

1- چند دقیقه قبل از گرفتن فشارخون، بنشینید و به جایی تکیه دهید سعی کنید آرام شوید زیرا داشتن اضطراب و نگرانی و استرس موجب بالا رفتن فشارخون می شود و ممکن است عدد اشتباهی را نشان دهد. چند نفس عمیق بکشید.

2- بین اندازه گیری های فشارخون حداقل 2-1 دقیقه فاصله بگذارید.

3- بهتر است فشارخون را در حالت نشسته و از دست راست بگیرید و در هر حالتی بخش بالایی بازویتان در سطح قلب تان قرار بگیرد و تکیه گاه مناسب داشته باشد.

4- عدد اندازه گیری شده را حتماً یادداشت کنید.

5- بازوبند را مکرر باد نکنید موجب احتقان وریدهای بازویی شده و بر روی میزان فشارخون تأثیر می گذارد و اشتباهاً فشار دیاستولیک را افزایش و فشار سیستولیک را کاهش می دهد.

6- افرادی که ضربان خون نامنظم دارند و فشارخون آنها متغیر است چندین بار در فواصل زمانی مناسب فشار آن ها را اندازه گیری کنید و اعداد بدست آمده از فشار ماکزیمم را جمع کنید و متوسط انها را بگیرید و اعداد فشار مینیمم را جمع کنید و متوسط آن ها را بدست آورید. اعداد بدست آمده  فشارخون این افراد می باشد.

7- یکباره باز کردن پیچ پمپ لاستیکی موجب تخلیه سریع باد بازوبند می شود و این امر مخصوصاً زمانی که تعداد ضربان قلب فرد کم بوده یا ضربان قلب نامنظم دارد، موجب اشتباه در خواندن میزان فشارخون می شود.

8- دقت کنید حتماً بازوبند به اندازه کافی باد شود در غیر اینصورت سرخرگ بازویی مسدود نمی شود.

9- در افراد پیر فشارخون هر دو دست را اندازه گیری کنید اگر فشارخون در هر دو بازو متفاوت بود، میزان فشارخون بالاتر را انتخاب کنید.

10- در صورتیکه از داروهای کاهش دهنده ی فشارخون استفاده می کنید، بهتر است فشارخون را در حالت ایستاده یا دراز کشیده اندازه گیری کنید.

11- در خانم های باردار فشارخون را در حالت نشسته یا به صورت دراز کشیده به پهلوی چپ، اندازه گیری کنید.

12- افرادی که دارای وزن بالا و چاق هستند، از بازوبند متناسب با بازوی انها استفاده کنید. اگر از بازوبندهای کوچک استفاده شود، ممکن است فشارخون این افراد اشتباه خوانده شود. کیسه هوای داخل بازوبند بایستی حداقل 2/3 یا 80% دور بازو را بپوشاند.

13- اعداد فشارخون را دقیق و با دقت بخوانید و اعداد را به 5 یا صفر رند نکنید، مثلاً اگر اعداد 83/127  به دست آمده است آن را به 85/130 رند نکنید.

 14- دستگاه های فشارسنج را هر 6 ماه یک بار با دستگاه فشارسنج جیوه ای سالم مقایسه کنید و مطمئن شوید دستگاهتان سالم است.

15- افرادی که فشارخون طبیعی دارند ( فشار ماکزیمم کمتر از 130 و  فشار مینیمم کمتر از 85 میلیمتر جیوه) لازم است سالیانه فشارخونشان را چک کنند.