ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف
چگونه با خوردن قارچ دیابت خود را کنترل کنید؟
شهریور 05

چگونه با خوردن قارچ دیابت خود را کنترل کنید؟

 

بر اساس مطالعات انجام شده محققان دریافتند که خوردن یک قارچ می تواند بر روی سطح قند خون تاثیر گذار باشد. این نتیجه می تواند برای تنظیم یک برنامه غذایی به منظور مدیریت بیماری دیابت موثر باشد. علاوه بر این مصرف قارچ در افراد چاق که تصمیم به کاهش وزن دارند سبب افزایش متابولیسم بدن انها می گردد و به روند کاهش وزن آنها کمک بسزایی می کند.

 

محققان دانشگاه پنسیلوانیا به مطالعه تاثیرات قارچ سفید بر روی موش ها پرداختند در این مطالعه قارچ به عنوان یک ماده پری بیوتیک شناخته شده است و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفته است. Prebiotic ها در بیشتر مواد غذایی که به صورت روزانه مصرف می کنیم وجود دارد. مواد پری بیوتیک در واقع فعالیت میکروارگانیسم ها روده را پشتیبانی می کنند و می توانند رشد باکتری های مفید را افزایش دهند.

 

محققان در مطالعه انجام شده بر روی موش ها، تاثیرات قارچ سفید را بر میکروبیوتاسیون روده بررسی کردند نتایج تحقیق حاکی از این بود که مصرف قارچ سفید سبب بهبود تنظیم قندخون در موش ها می گردد.  دانشمندان با بررسی در یک نمونه موش توانستند چگونگی تغییر میکروبیوتاسیون روده را توسط قارچ سفید نشان دهند که این امر در نهایت منجر به بهبود تنظیم قند در سیستم گوارشی موش ها شد.

 

Margherita Cantornaمعتقد است که در بیماری دیابت بدن ما به اندازه کافی هورمون انسولین تولید نمی کند. انسولین به انتقال گلوکز از خون به سلول ها کمک می کند تا انرژی مورد نیاز برای سلول فراهم گردد. بنابراین پرسش مطرح شده در این تحقیق این است که آیا قارچ سفید در تولید گلوکز در بدن تاثیرگذار است یا خیر؟! یافته های این مطالعه در مجله کاربردی Functional Foods به چاپ رسیده است.


قارچ میکروبیوم روده را تغییر می دهد

 Cantorna و تیم تحقیقاتی آنها مطالعات خود را بر روی دو نوع موش انجام دادند: یکی از موش های مورد مطالعه دارای میکروبیوم روده منظم و دیگری دارای میکروبیوم روده بیمار می باشند. به تمامی موش ها 3 اونس قارچ به صورت روزانه داده شد. موش هایی که دارای میکروبیوم روده بودند با مصرف منظم قارچ، میکروب های روده ای آنها افزایش چشم گیری پیدا کرد.

بر اساس این تحقیقات Cantorna  و همکارانش به این نتیجه رسیدند که مصرف قارچ سفید سبب ایجاد واکنش در میکروبیوم روده می شود که این امر سرعت رشد انواع خاصی از باکتری ها همچون Prevotella را افزایش می دهد. باکتری Prevotella  می تواند سبب تکثیر پروپیونات و سوکسینات می شود. دانشمندان معتقداند که پروپیونات و سوکسینات می توانند بر روی ژن هایی که به عنوان گلوکوژنز شناخته شده اند تغییر ایجاد کنند. گلوکوژنزها در واقع در تولید گلوکز تاثیر بسزایی دارند.

 

 چگونه رژیم غذایی بر متابولیسم تاثیر می گذارد؟

یافته های این تحقیق حاکی از آن است که قارچ سفید به عنوان یک ماده غذایی پری بیوتیک شناخته شده است و در تولید گلوکز نقش بسزایی دارد بنابراین با قراردادن این ماده غذایی در رژیم غذایی روزانه می توان به کنترل دیابت در آینده امیدوار بود.

 در مطالعه اخیر تیم تحقیقاتی، به تاثیر رژیم غذایی بر میزان باکتری موجود در روده پرداخته شد و نتایج این تحقیق تاثیرات مثبتی را نشان داد. از آنجاییکه این مطالعه بر روی موش هایی با وزن نرمال انجام شده است بنابراین برای دستیابی به نتایج دقیق تر در مورد تاثیرات مواد غذایی پری بیوتیک، محققان در تلاش اند تا این آزمایش را بر روی موش های چاق نیز انجام دهند. نتایج انجام شده بر روی نمونه موش های آزمایشگاهی می تواند اولین گام در راستای گسترش این تحقیق به شرکت کنندگان انسانی باشد. امید بر این است که این امر منجر به درک بهتر چگونگی تاثیر رژیم های غذایی روزانه بر فرایندهای متابولیسم و تأثیر آن در پیشگیری از بیماری دیابت شود.

 

منبع: medicalnewsoday

 

 محصولات پیشنهادی