ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

پشتی کمری ورنا

دارای رویه با پارچه سه بعدی جهت گردش هوا، دارای برجستگی ها درناحیه پشتی جهت کاهش تعریق، طراحی ارگونومیک جهت کاهش دردهای کمروستون فقرات، ایجاد راحتی درهنگام نشستن درهمه جا وهمه صندلی ها، پرکردن گودی کمردرهنگام نشستن

پشتی کمری ورنا

محصولات پیشنهادی