تـخفیفات ویژه جشنواره زمستانی سروش طب

ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

هالوفیکس داینامیک مسترفوت

هالوفیکس داینامیک مسترفوت، جهت جلوگیری از پیشرفت هالوکس والگوس بوده و با بندهای آناتومیک جهت ثبات قوس عرضی پا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هالوفیکس داینامیک مسترفوت

پد جداکننده پنج حلقه مسترفوت

40,000 تومان

پد محافظ انگشتان مسترفوت

28,000 تومان

پاشنه پوش ژله‌ای مسترفوت

60,000 تومان

هالوکس والگوس مستر‌فوت

36,000 تومان

هالوکس والگوس پیشرفته مسترفوت

46,000 تومان

هالوکس والگوس جورابی مسترفوت

90,000 تومان

لا انگشتی سیلیکونی پاک سمن

31,000 تومان

پد پاشنه مسترفوت

55,000 تومان

لاانگشتی پاک سمن مدل pvc

19,500 تومان

اسپلینت هالوکس والگوس نرم پاک سمن

23,000 تومان

پد خارپاشنه مسترفوت مدل سیلیکونی

60,000 تومان

اسپلینت هالوکس والگوس سخت (پای چپ) پاک سمن

39,000 تومان

اسپلینت هالوکس والگوس سخت (پای راست) پاک سمن

39,000 تومان

پد خارپاشنه منزل پاک سمن

37,000 تومان

پد متاتارس پاک سمن

27,000 تومان

پد ژله ای خارپاشنه درمان پژوه

33,000 تومان

بانداژ هالوکس سخت نئوپرنی آدور

43,000 تومان

لاانگشتی سیلیکون آدور

19,000 تومان

محصولات پیشنهادی