ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

تقویم دارویی هفتگی F.T.E CO اسپادانا

با استفاده از تقویم دارویی روزانه فناور طب اسپادانا داروهای بیمار به صورت دقیق و منظم استفاده می گردد.

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
تقویم دارویی هفتگی F.T.E CO اسپادانا

پالس اکسیمتر CHOICEMMED مدل CN356

740,000 تومان

توپ تقویت دست فومی

9,600 تومان

راحت نشین آسانا

120,000 تومان

بادکش بدن 6 لیوانه

32,000 تومان

رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال HTC-2

162,000 تومان

دستگاه بادکش بدن Dr.r

25,000 تومان

یادآور دارو دیجیتالی دارویار

870,000 تومان

محصولات پیشنهادی