ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

پیشگیری از صدمات ورزشی، درد زانو، آسیب خفیف لیگامانی و دردهای عضلانی ناحیه زانو وساق ، گرم نگه داشتن زانو و ساق پا، محصول شرکت آدور

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

قوزک بند لیگامانی پاک سمن

120,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن

138,000 تومان

زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن

213,000 تومان

فتق بند یک طرفه پاک سمن

120,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

360,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی آتل دار با کش ساپورت لیگامانی پاک سمن

258,000 تومان

زانوبند کشکک باز منفذدار پاک سمن

146,000 تومان

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

150,000 تومان

ساق‌بند زانوبند طبی الاستیک پاک سمن

155,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای چپ) آدور

260,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

251,000 تومان

زانوبند با مفصل مدرج آدور

711,000 تومان

زانوبند نئوپرنی پد دار آدور

165,000 تومان

قوزک بند فنردار جلو باز آدور

161,000 تومان

قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

130,000 تومان

محصولات پیشنهادی