ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

کنترل حرکات جانبی پا، تسهیل عملکرد لیگامانها، مناسب قوزک های ضعیف، محصول شرکت آدور

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

قوزک بند لیگامانی پاک سمن

83,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن

97,000 تومان

زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن

149,000 تومان

فتق بند یک طرفه پاک سمن

84,000 تومان

فتق بند دوطرفه پاک سمن

90,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

252,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی آتل دار با کش ساپورت لیگامانی پاک سمن

180,000 تومان

زانوبند کشکک باز منفذدار پاک سمن

102,000 تومان

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

105,000 تومان

ساق‌بند زانوبند طبی الاستیک پاک سمن

109,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای راست) آدور

225,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای چپ) آدور

225,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر 60cm (ثابت کننده زانو) آدور

275,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

210,000 تومان

زانوبند با مفصل مدرج آدور

690,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر 45cm (ثابت کننده زانو) آدور

230,000 تومان

زانوبند نئوپرنی پد دار آدور

165,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک باز آدور

45,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

175,000 تومان

قوزک بند فنردار جلو باز آدور

139,000 تومان

ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

79,000 تومان

محصولات پیشنهادی