ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

کنترل نیروهای ناخواسته برشی و کششی در سطح زانو، جلوگیری از تغییر فرم زانو، بندهای قابل تنظیم برای سایزهای متفاوت، وجود فنرهای کناری به منظور مقاومت در برابر فشارهای ورزشی، محصول شرکت آدور

زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

زانو بند کشکک باز پاک سمن

99,000 تومان

فتق بند یک طرفه پاک سمن

55,000

52,000 تومان

فتق بند دوطرفه پاک سمن

60,000

57,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

168,000

160,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

120,000

114,000 تومان

زانوبند کشکک باز منفذدار پاک سمن

68,000

64,000 تومان

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

69,000

65,000 تومان

ساق بند زانوبند طبی الاستیک پاک سمن

73,000

69,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای راست) آدور

190,000

180,500 تومان

زانوبند پالمبو (پای چپ) آدور

190,000

180,500 تومان

زانوبند ایموبلایزر 60cm (ثابت کننده زانو) آدور

250,000

237,500 تومان

زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

180,000 تومان

زانوبند با مفصل مدرج آدور

590,000

560,500 تومان

زانوبند ایموبلایزر 45cm (ثابت کننده زانو) آدور

210,000

199,500 تومان

زانوبند نئوپرنی پد دار آدور

135,000

128,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک باز آدور

45,000 تومان

زانوبند کشکک باز فنردار نئوپرنی آدور

160,000 تومان

قوزک بند فنردار جلو باز آدور

110,000

104,500 تومان

قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

99,000

94,000 تومان

ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

59,000 تومان

بانداژ هالوکس سخت نئوپرنی آدور

43,000

38,500 تومان

محصولات پیشنهادی