ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

کنترل نیروهای ناخواسته برشی و کششی در سطح زانو، جلوگیری از تغییر فرم زانو، بندهای قابل تنظیم برای سایزهای متفاوت، وجود فنرهای کناری به منظور مقاومت در برابر فشارهای ورزشی، محصول شرکت آدور

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

قوزک بند لیگامانی پاک سمن

83,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن

97,000 تومان

زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن

149,000 تومان

فتق بند یک طرفه پاک سمن

84,000 تومان

فتق بند دوطرفه پاک سمن

90,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

252,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی آتل دار با کش ساپورت لیگامانی پاک سمن

180,000 تومان

زانوبند کشکک باز منفذدار پاک سمن

102,000 تومان

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

105,000 تومان

ساق‌بند زانوبند طبی الاستیک پاک سمن

109,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای راست) آدور

260,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای چپ) آدور

260,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر 60cm (ثابت کننده زانو) آدور

340,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

251,000 تومان

زانوبند با مفصل مدرج آدور

711,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر 45cm (ثابت کننده زانو) آدور

284,000 تومان

زانوبند نئوپرنی پد دار آدور

165,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک باز آدور

80,000 تومان

قوزک بند فنردار جلو باز آدور

161,000 تومان

قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

130,000 تومان

ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

143,000 تومان

محصولات پیشنهادی