ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

زانوبند با مفصل مدرج آدور

محدودیت حرکتی مفصل زانو با استفاده از مفصل قابل تنظیم علامت گذاری شده، کنترل فشار وارده با استفاده از بندها موجود در قسمت بالا و پایین، محصول شرکت آدور

زانوبند با مفصل مدرج آدور

زانو بند کشکک باز پاک سمن

92,000 تومان

فتق بند یک طرفه پاک سمن

50,000 تومان

فتق بند دوطرفه پاک سمن

55,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

140,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

110,000 تومان

زانوبند کشکک باز منفذدار پاک سمن

60,000 تومان

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

59,000 تومان

ساق‌بند زانوبند طبی الاستیک پاک سمن

69,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای راست) آدور

190,000

180,500 تومان

زانوبند پالمبو (پای چپ) آدور

190,000

180,500 تومان

زانوبند ایموبلایزر 60cm (ثابت کننده زانو) آدور

250,000

237,500 تومان

زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

180,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر 45cm (ثابت کننده زانو) آدور

210,000

199,500 تومان

زانوبند نئوپرنی پد دار آدور

135,000

128,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک باز آدور

45,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

140,000 تومان

زانوبند کشکک باز فنردار نئوپرنی آدور

160,000 تومان

قوزک بند فنردار جلو باز آدور

110,000

104,500 تومان

قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

99,000

94,000 تومان

ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

59,000 تومان

بانداژ هالوکس سخت نئوپرنی آدور

43,000

38,500 تومان

محصولات پیشنهادی