ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

پنجه باز، محافظت از ناحیه قوزک پا، محدود کردن حرکت پا، محصول شرکت آدور

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

زانوبند کشکک باز پاک سمن

94,000 تومان

فتق بند یک طرفه پاک سمن

52,500 تومان

فتق بند دوطرفه پاک سمن

57,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

159,500 تومان

زانوبند کشکک باز منفذدار پاک سمن

64,500 تومان

ساق‌بند زانوبند طبی الاستیک پاک سمن

69,500 تومان

زانوبند پالمبو (پای راست) آدور

190,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای چپ) آدور

190,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر 60cm (ثابت کننده زانو) آدور

250,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

180,000 تومان

زانوبند با مفصل مدرج آدور

590,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر 45cm (ثابت کننده زانو) آدور

210,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک باز آدور

45,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

140,000 تومان

زانوبند کشکک باز فنردار نئوپرنی آدور

160,000 تومان

قوزک بند فنردار جلو باز آدور

110,000 تومان

قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

99,000 تومان

ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

59,000 تومان

محصولات پیشنهادی