ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

مچ شست بند آتل دار پاک سمن (دست چپ)

حمایت و محدود کننده حرکات شست و مفصل مچ دست،قراردهی انگشت شست در وضعیت آناتومیکی و مچ دست در حالت عملکردی،به راحتی قابل استفاده

جنس

پلیمر

عملکرد

حمایت و محدود کننده حرکات شست و مفصل مچ دست -قراردهی مچ دست در حالت ا آناتومیک

ضد حساسیت

قابل تنظیم

سایز بندی

کشور سازنده

ایران

سایر ویژگی ها

حمایت کننده ومحدود کننده حرکات شست و مفصل مچ دست قرار دهی انگشت شست در وضعیت اناتومیکی ومچ دست در حالت عملکردی سهولت درنحوه کاربرد قابلیت برداشت آتل مچ بند بعد از بهبود دارای آتل پلیمری جهت جلوگیری از تغییر شکل
مچ شست بند آتل دار پاک سمن (دست چپ)

آرنج بند نئوپرنی آدور

57,000 تومان

آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن

91,000 تومان

آویز دست گردنی پاک سمن

68,500 تومان

آویز دست شانه ای پاک سمن

56,000 تومان

باند تنیس آلبو پاک سمن

29,500 تومان

شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

63,000 تومان

مچ شست بند آتل دار پاک سمن (دست راست)

64,000 تومان

مچ بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن

37,000 تومان

مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنال پاک سمن (دست چپ)

60,000 تومان

مچ بند آتل دار بلند با زاویه فانکشنال پاک سمن (دست راست)

63,000 تومان

مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنال پاک سمن (دست راست)

60,000 تومان

مچ شست بند آتل دار (دست راست) آدور

86,000 تومان

مچ شست بند آتل دار(دست چپ) آدور

86,000 تومان

مچ بند آتل دار نئوپرنی (دست راست) آدور

79,000 تومان

مچ بند آتل دار نئوپرنی (دست چپ) آدور

79,000 تومان

آویز دست گردنی آدور

51,000 تومان

شست بند آتل دار آدور

49,000 تومان

شست بند آتل دار بلند نئوپرنی آدور

60,000 تومان

باند تنیس البو آدور

36,000 تومان

آویز دست گردنی بابازوبند الحاقی آدور

90,000 تومان

محصولات پیشنهادی