ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

پد ژله ای خارپاشنه درمان پژوه

جلوگیری از اعمال فشار نقطه ای، ایجاد بستر نرم در داخل کفش، عدم انتقال شوک یا ضربه ناشی از راه رفتن و فعالیت های ورزشی، بدون تغییر شکل و حالت با گذشت زمان، جلوگیری از فشار به پاشنه در ایستادن های طولانی

پد ژله ای خارپاشنه درمان پژوه

فاصله دهنده انگشت پا مستر‌فوت

28,000 تومان

لا انگشتی سیلیکونی پاک سمن

33,000

31,000 تومان

کفی زیر گچ آدور

33,000 تومان

پد پاشنه مسترفوت

55,000

47,000 تومان

لاانگشتی پاک سمن مدل pvc

21,000 تومان

پاشنه پوش آدور

19,000 تومان

چشم بند پاک سمن

15,000 تومان

اسپلنت هالوکس والگوس نرم پاک سمن

25,000 تومان

پد خارپاشنه مسترفوت مدل سیلیکونی

60,000

50,000 تومان

اسپلنت هالوکس والگوس سخت (پای چپ) پاک سمن

46,000

43,000 تومان

اسپلنت هالوکس والگوس سخت (پای راست) پاک سمن

46,000

43,000 تومان

پد خارپاشنه منزل پاک سمن

47,000

44,000 تومان

پد متاتارس پاک سمن

31,000

29,000 تومان

لاانگشتی سیلیکون آدور

19,000

17,000 تومان

محصولات پیشنهادی