ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

چسب زخم سیلیکونی موتکس قابل برش 150×2/5

دایره ای شکل،مقاوم در برابر نفوذ رطوبت، مناسب برای تمام بدن،دارای جای برش

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
چسب زخم سیلیکونی موتکس قابل برش 150×2/5

چسب ضد حساسیت 2/5 سانت شفاف موتکس کارتنی (288 عددی)

8,582,000 تومان

چسب ضد حساسیت 2/5 سانت شفاف موتکس

31,000 تومان

چسب ضد حساسیت 1/25 سانت موتکس کارتنی (576 عدد)

4,290,000 تومان

چسب ضد حساسیت 1/25 سانت موتکس

7,750 تومان

چسب زخم سیلیکونی موتکس قابل برش 150×2/5 کارتنی (60 عدد)

9,000,000 تومان

چسب آنژیوکت معمولی موتکس یک کارتن (2400 عددی)

5,256,000 تومان

چسب آنژیوکت معمولی موتکس مجموعه 100 عددی

228,000 تومان

چسب آنژیوکت ضدآب موتکس یک کارتن (2400 عددی)

10,512,000 تومان

چسب آنژیوکت ضدآب موتکس مجموعه 100 عددی

408,000 تومان

چسب ضد حساسیت 2/5 سانت موتکس یک کارتن (288 عددی)

4,291,000 تومان

چسب حصیری 15 سانتی موتکس مدل SOFTPORE یک کارتن (48 عددی)

496,800 تومان

پانسمان معمولی موتکس 15×10 یک کارتن (1200عددی)

6,600,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 15×10 مجموعه 100 عددی

600,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 100 عددی

1,170,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 50 عددی

585,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 10 عددی

117,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 100 عددی

910,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 50 عددی

455,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 10 عددی

91,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 100 عددی

260,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 50 عددی

130,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 10 عددی

26,000 تومان

چسب پارچه ای 2.5 سانت موتکس مدل Sport Tapes

14,000 تومان

چسب ضد حساسیت 2/5 سانت موتکس

15,500 تومان

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 30 عددی

351,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 30 عددی

78,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 20×10 مجموعه 10 عددی

78,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 30 عددی

273,000 تومان

چسب حصیری 10 سانتی موتکس مدل SOFTPORE

71,000 تومان

چسب حصیری 15 سانتی موتکس مدل SOFTPORE

106,000 تومان

محصولات پیشنهادی