ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 30 عددی

مقاوم دربرابر نفوذ باکتری،مستطیل شکل،کمک به بهبود زخم،بسته 30عددی

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 30 عددی

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 100 عددی

1,170,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 50 عددی

585,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 30×10 مجموعه 10 عددی

117,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 100 عددی

910,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 50 عددی

455,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 10 عددی

91,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 8×10 مجموعه 100 عددی

520,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 8×10 مجموعه 50 عددی

260,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 8×10 مجموعه 10 عددی

52,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 100 عددی

260,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 50 عددی

130,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 10 عددی

26,000 تومان

چسب حصیری 20 سانتی موتکس مدل SOFTPORE

160,000 تومان

چسب پارچه ای 2.5 سانت موتکس مدل Sport Tapes

14,000 تومان

چسب موتکس مدل Anti Allergy

15,500 تومان

پانسمان معمولی موتکس 8×10 مجموعه 30 عددی

144,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 4×6 مجموعه 30 عددی

78,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 20×10 مجموعه 10 عددی

78,000 تومان

پانسمان معمولی موتکس 10×25 مجموعه 30 عددی

273,000 تومان

چسب حصیری 10 سانتی موتکس مدل SOFTPORE

80,000 تومان

چسب حصیری 15 سانتی موتکس مدل SOFTPORE

120,000 تومان

محصولات پیشنهادی