ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

محلول ضدعفونی دست درموسپت پلاس 4000 میلی لیتر

محلول ضدعفونی دست درموسپت پلاس 4000 میلی لیتر، علاوه بر اثرضدعفونی کنندگی بر روی پوست دست دارای حداقل مواد تحریک کننده پوستی می باشد.

محلول ضدعفونی دست درموسپت پلاس 4000 میلی لیتر

محصولات پیشنهادی