ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

دیسپنسر فلزی

برای جلوگیری از انتشار میکروبها و ویروس‌ها استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست توصیه می‌شود. برای استفاده راحت و جلوگیری از انتقال ویروس‌ها می توانید از دیسپنسر ضدعفونی کننده‌ها استفاده کنید.

دیسپنسر فلزی

محصولات پیشنهادی