ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

دیسپنسر فلزی نیم لیتری

دیسپنسر، محفظه فلزی است که به منظور خروج مقدار مشخص از مایع ضدعفونی کننده بدون تماس مستقیم دست با محفظه مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
دیسپنسر فلزی نیم لیتری
بدرلو

محمد

خبازی

سروش طب

محصولات پیشنهادی